Hjem / Seniortrening - Er det for sent å begynne nå?

Seniortrening - Er det for sent å begynne nå?

Det er aldri for sent å begynne å trene. Hos Skullerud Sport Senter har vi et eget program for seniortrening som vi kaller "Godt Voksen". Med godt voksen mener vi aldersgruppen 60 år og oppover. Denne gruppen er vår hovedsatsing og har en spesiell plass posisjon oss på Skullerud Sport Senter.

Gruppetrening

Helse- og treningsgevinsten kan være større for eldre mosjonister enn hos yngre.
Våre instruktører jobber hver dag med å legge til rette for trening slik at alle kan finne sin treningsform. I timeplanen er gruppetimer markert med GV for Godt Voksne. Tren med andre spreke seniorer, helt uten for høy musikk eller for høyt tempo!

Hvorfor bør seniorer trene?

Med økende alder skjer det et generelt tap av fysisk kapasitet og yteevne. Dette gjelder både utholdenhet og styrke. Alle mister gradvis muskelmasse etter hvert som alderen øker.

Fysisk aktivitet i godt voksen alder kan ikke oppheve denne aldringsprosessen, men forsinke den. Tapet av muskelmasse kan reduseres ved hjelp av styrketrening, og alle kan vedlikeholde muskelstyrken langt oppi årene med riktig trening.

Regelmessig fysisk aktivitet kan også forebygge en rekke kroniske sykdommer og lidelser. Kroniske lidelser som leddgikt, revmatisme og Bekhterevs sykdom kan også bli lettere å leve med dersom du trener jevnlig.

Gjennom regelmessig trening i godt voksen alder opprettholdes og forbedres balanse, kroppskontroll og styrke. Dette reduserer risikoen for ulykker som for eksempel fall og bruddskader.

Trening fremmer også den mentale helsen. Trening fører til at man føler seg yngre både i kropp og i sinn selv om man har nådd en godt voksen alder, og har derfor en positiv innvirkning på psyken. Etter en treningsøkt opplever de fleste en følelse av velvære og etter en periode med trening opplever de fleste bedre selvfølelse.

Hva med skader?

Tidligere mente man at godt voksne mennesker ikke skulle trene. Man trodde ikke at denne gruppen ville ha særlig nytte av det, og frykten for skader var stor. Nyere forskning viser det motsatte, trening gir en rekke helsegevinster som kan føre til bedre livskvalitet også for denne gruppen.

Fornuftig fysisk aktivitet for seniorer innebærer ingen risiko. Tvert imot, det er farligere å være inaktiv! Fysisk aktivitet er livsviktig for eldre, men selvsagt må aktiviteten tilpasses til form og helsetilstand.

Mange er redde for å begynne med styrketrening fordi de frykter skader. Men det er faktisk tvert imot. Ved å trene opp styrken i muskulaturen kan man forebygge blant annet fall og dermed også fallskader.

De som begynner å trene i godt voksen alder oppdager fort at det ikke er farlig å trene, og at det snarere fører mye positivt med seg.

Bare vær litt tålmodig i starten, så kommer det seg gradvis!

BASIS-trening

BASIS trening kom på programmet høsten 2020.BASIS er lansert av Helsedirektoratet og er en del av kvalitetsreformen “Lev hele livet”.


BASIS er et treningskonsept som fokuserer på fallforebyggende trening. Eldre som faller har ti ganger så stor risiko for å havne på sykehjem som de som ikke faller. 9000 brekker hoften årlig. Fall er et problem, og det kan forebygges! Fysisk aktivitet har stort potensial for å forebygge fall, tap av fysisk funksjon og kognitiv svikt og demens.


Treningstimen BASIS er særlig tilpasset eldre og inneholder både styrketrening og balansetrening.
Trening føres av naprapat og personlig trener Marianne Harnes.

Bli medlem

Reise