Hjem / Rehabilitering

Rehabilitering

Skullerud Sport Senter har i mange år jobbet mye med trening som rehabilitering. Vi gjør alt for at du skal få utbytte av den trening du klarer i ditt tempo og på ditt nivå.

Våre terapeuter kan skreddersy treningsprogram ut i fra den enkelts plager, behov og forutsetninger. Vi vektlegger individuell veiledning slik at man oppnår trygg, effektiv og motiverende trening.
Vi arbeider med rehabilitering av idrettsskader, rehabilitering før/etter operasjon og generell rehabilitering av ulike vondter/skader.
Bestill time hos vår naprapat og personlig trener i resepsjonen eller send en mail til naprapatskullerud@gmail.com (mailto:naprapatskullerud@gmail.com).

Senteret har også et meget godt tilbud rettet mot mennesker over 60 år. Dette er et treningstilbud som innebærer gruppetreninger der fokuset er rettet mot godt voksne. Blant annet fallforebyggende trening, funksjonell styrketrening, yoga og dans.

BASIS-trening 

Dette er et treningskonsept for deg over 65 år.
En tredel av eldre over 65 år faller årlig. 70% av disse skader seg – 170 000 eldre. Nå lanserer Helsedirektoratet BASIS.
BASIS er en del av kvalitetsreformen "Leve hele livet" og er utarbeidet i samarbeid med Helsedirektoratet. Treningen føres an av vår naprapat Marianne Harnes.

Fall hos eldre kan forebygges

En tredel av eldre over 65 år faller årlig. 70 % av disse skader seg – 170 000 eldre. Nå lanserer Helsedirektoratet digitale forebyggingskurs som gir dem som jobber med eldre kompetanse til å hjelpe.
– Eldre som faller har ti ganger så stor risiko for å havne på sykehjem som de som ikke faller, sier Jakob Linhave, avdelingsdirektør i Helsedirektoratet. – 9000 brekker årlig hoften. Dette er dramatisk for individet, og hvert brudd koster 500 000 i behandling – det første året.
Fall er et kjempeproblem, og det kan forebygges!

Fysisk aktivitet har stort potensial for å forebygge fall, tap av fysisk funksjon og kognitiv svikt og demens. Organiserte tilbud om trening i gruppe gir best effekt, men all fallforebyggende trening kan ha god effekt. Det viktige er at den er særlig tilpasset eldre og målrettet for å bedre balanse og benstyrke.

Se helsedirektoratets råd om fysisk aktivitet for barn, unge, voksne, eldre- og gravide.

Denne treningen får du her hos oss på Skullerud Sport Senter og det er vår Naprapat Marianne som har treningene. Interessert?

Ta kontakt med oss.
Telefon 23 03 11 50

Besøk av Helse- og omsorgsdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet har vært på besøk hos oss. Tidligere helseminister Bjarne Håkon Hanssen og Cecilie Brein-Karlsen (Folkehelsemeldingen 2015, last ned pdf) var på Skullerud Sport Senter i forbindelse med vår satsing på Rehab og Godt Voksen trening.

Utdrag fra Folkehelsemeldingen 2015

“Skullerud Sport Senter i Østensjø bydel i Oslo har seniortrening som satsingsområde. Tilbudet retter seg mot mennesker over 60 år og favner i dag over 600 medlemmer. Instruktører tilpasser treningsprogrammer og veileder slik at øvelser utføres riktig og i en hensiktsmessig progresjon. Godt voksne har glede av gruppetrening like mye som yngre mennesker, men mange vegrer seg for å bli med på ordinære timer på grunn av høy musikk og for høyt tempo. Senteret har tilbud om gruppetimer på formiddagen som er spesielt tilrettelagt for godt voksne. Det er lagt vekt på å skape et trygt og sosialt miljø. Det er gruppetimer i spinning,funksjonell styrketrening, yoga og dans. Ved senteret er det også bygd opp en gruppe veiledere med kompetanse innenfor området rehabilitering slik at senteret kan gi et tilbud til alle som har behov for å forbedre funksjonsevnen gjennom trening, og som ønsker å komme tilbake til en hverdag hvor de kan være selvhjulpne. Senteret har saler for gruppetrening, en kondisjonspark og en avdeling for styrketrening. Det er mulighet for å nyte en kopp kaffe, lese en avis, se på TV eller slå av en prat før eller etter en treningsøkt.”

Fysioterapi

Bli medlem